Formulář pro odstoupení od smlouvy do 14dnů

(Vyplňte tento formulář a odešlete jej vč. zakoupeného zboží zpět na adresáta pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát:

MARaCO spol. s r.o.

náměstí Komenského 417

263 01 Dobříš

 

 Internetový obchod:               MARACO.CZ

Společnost:                                MARaCO spol. s r.o.

Se sídlem:                                  náměstí Komenského 417, 263 01 Dobříš

IČ/DIČ:                                       IČ:47534745, DIČ:CZ47534745

E-mailová adresa:                     obchodmaraco@maraco.cz

Telefonní číslo:                          +420 603 496 870

 

 

 

dále vyplní zákazník:

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží ......................./o poskytnutí těchto služeb .............................................:

  • Datum objednání ............................/datum obdržení ........................
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ............... 
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) ..................................
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                                      (podpis)
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.